Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đối với sản phẩm có bảo hành tại cửa hàng

Trong trường hợp sản phẩm có lỗi từ nhà cung cấp khách hàng sẽ được hoàn tiền hoặc đổi sang sản phẩm khác tương đương