KHUYẾN MÃI: 

  • Tặng 1 Nem Bùi trị giá 38.000 đ. Khi mua Đơn Hàng trên 500.000 đ
  • Tặng 2 Nem Bùi trị giá 76.000 đ. Khi mua Đơn Hàng trên 1.000.000 đ