Sốt ớt xanh, ớt đỏ chai nhỏ

43.000

  • Trọng lượng:
  • Bảo quản ngăn mát tủ lạnh 2 tháng, ngăn đá 6 tháng